Վեց տարի շարունակ ամուսնուցս թաքցրել եմ աշխատավարձիս իրական չափը, ու պարզվեց, որ իզուր չէր․․․

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ավելի քան 6 տարի ամուսնուցս թաքցրել եմ աշխատավարձիս իրական չափը, ու պարզվեց, որ իզուր չէր․․․Մենք ապրում ենք բավա-կանին երկիմաստ աշխարհում: Ամեն ինչ այնքան արագ է փոխվում, որ նույնիսկ սարսափելի է մտածել: Տատիկս ինձ միշտ սովորեց-նում էր լինել ամուսնուս հետ ազնիվ և բարի: Նա ամեն ինչում վստահում էր պա պիկին, նրանք ապրում էին կատ արյալ ներդաշնա-կության մեջ:Բայց մեր դարաշրջանում արժե ապրել բոլորովին այլ սկզբունքների համաձայն:

Ես դա հասկացա համալսարանում, երբ իմ առ աջին ընկերը դավաճանեց ինձ: Հետո, մի քանի տարի անց ես ամու սնացա և շուտով գնացի ծննդաբերության արձակուրդ:Դրանից առաջ ես աշխ ատում էի իմ նախկին դասընկերոջ ընկերությունում: Նա զբաղվում էր փայտի հազվագյուտ տեսակներից կահույքի արտադրությամբ: Աշխա տանքը փոշոտ չէր, իսկ եկամուտը՝ կայուն:Արձակուրդում ես չէի նախատեսում շատ երկար մնալ:

Որդուս ծնվելուց երկու տարի անց նրան ուղար կեցի մանկա պարտեզ, և ինքս վազեցի աշխ ատանքի: Պարզվեց, որ մեր ընկերութ-յունը դժվարությամբ է գոյատևում: Ղեկավարությունն ակտիվորեն կրճատումներ է անում և ես գործնականում առաջինն եմ աշխա-տանքից ազատվելու թեկնածուների ցուցակում … Բայց ես չհուսահատվեցի, այլ սկսեցի աշխատել երեք հոգու փոխարեն: Ես իսկա-պես ուզում էի, որ իմ դասընկերոջ գործը պահպանվի գոնե նույն մակարդակի վրա: Իմ ջանքերը գնահատվեցին:

Ավելին, ընկերությունն իսկապես փոխեց զարգացման վեկտորը և նորից սկսեց արտադրել բավարար պահանջարկ ունեցող ապրան քներ:Ինձ աշխատանքից հեռացնելու փոխարեն ես վերադասներից ստացա առաջխաղացում` աշխատավարձս քառապատկվեց: Եվ մինչ այդ էլ էի ստանում բավական զգալի գումար: Տանն ամո ւսնուս ասացի աշխա տավարձի բարձրացման մասին, բայց հարկ չհա-մարեցի ճշտել, թե քանի անգամ է ավելացել այն:

Վեց տարի է անցել: Այս ամբողջ ընթա ցքում ես մի կողմ դրեցի «լրացուցիչ» գո ւմար իմ երեխայի բնակ արանի համար: Խիղճս ինձ ամենևին չի անհանգստացնում: Ես հավ ատում եմ, որ ես շատ ճիշտ եմ վարվել: Ես չէի ծախ սում դրանք իմ քմահաճույքների վրա, այլ կուտակում էի կարևոր գործի համար:Եվ ահա վեց տարի անց ամուս նուս հեռախոսի մեջ ես պատահաբար գտա մի կնոջ հետ նամակագրություն: Պարզվեց, որ նա արդեն երկու տարի ապրում էր երկու ընտանիք ունենալով:

Ես դրանից սկանդալ չսարքեցի, պարզապես որոշեցի ամուսնալուծվել: Եվ այսպես ավարտվեց իմ երջանիկ և հուսալի ընտանեկան կյանքը: Սարսափելի է մտածել, թե ինչ կարող էր պատահել, եթե նախապես ստեղծած չլինեի այդպիսի «անվտանգության բարձիկ»: Հիմա ես չեմ վախենում իմ ապագայի համար և բոլորին խորհուրդ եմ տալիս այդպես վարվել:

ԱՂԲՅՈՒՐ

(Visited 39 times, 39 visits today)
Оцените статью